<

 

W skład Zarządu  Klubu wchodzą :

 

Andrzej Królikowski    -   Prezes

Agata  Królikowska     -   V-ce Prezes

Jacek  Borowiecki        -   Sekretarz

Stanisław  Wójtowicz    -  członek

Izabela  Zarzycka            -  członek

 

Komisja  Rewizyjna:

 

Marcin Trajer    -  Przewodniczący

Jakub  Celejewski

Małgorzata  Praszczałek

 

copyright

Copyright © 2013 - UKS PUMA 

wykonanie i administracja All4.pl

Przyjaciele: Przedszkole Złotokłos, Portal Miejscovi